Hradčany Hradčany mapa
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie

Historie akcí

Hradčany jsou malá obec, patřící geograficky i kulturně do oblasti zvané Lipenské Záhoří. Je to kraj zhruba mezi Hostýnskými vrchy a řekou Bečvou – Moravskou bránou. Obec leží v údolí, kterým protéká potok zv. Šišemka, asi 12 km na východ od Přerova. Nadmořská výška obce je 245 m.

Hradčany jsou připomínány ve starých, zvláště církevních listinách již od r. 1160 jako místo, kde žili „Hradčani“, lidé bydlící v ohrazeném místě. V této souvislosti jsou často vzpomínány společně se sousedními obcemi Šišmou a Nahošovicemi. K názvu obce se váží ještě další varianty. V dávné minulosti měly být Hradčany sídlem služebnictva, snad zeměpanského zámku v Přerově. Také se soudí, že Hradčany svým názvem mohou mít souvislost s tvrzí, která stávala nad vsí a je připomínána v listinách ještě v r. 1523. Další písemná zpráva o vesnici je z r. 1348, kdy ji měli ve svém držení pánové Beneš a Dobeš ze Šišmy. Toto datum je často spojováno se vznikem obce a nápadně často se vyskytuje u mnoha jiných obcí v zemi Moravské. Důvod je ten, že tehdy byly obce poprvé zapsány do tzv. Moravských zemských desek. Po husitských válkách se ves dostala r.1460 do držení Václava z Baště a Všechovic a v držení tohoto rodu zůstala až do r. 1558, kdy ji Burian z Baště intabuloval Vilémovi ze Žerotína a na Dřevohosticích. Těmto pánům patřila robotou vesnice až do r. 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Podle údajů v obecní kronice měla obec v r. 1850 – 52 domů a počet obyvatel byl 321. Nejvyšší počet obyvatel měla obec v letech 1890 (372 obyvatel) a 1921 (374 obyvatel).

Samostatnou obcí se staly Hradčany po r. 1850 kdy byl zvolen první starosta a radní. V letech 1864 a 1877 byly ve vsi velké pořáry. Roku 1913 byl založen dobrovolný hasičský sbor. V roce 1927 byl do obce přiveden elektrický proud a zřízena telefonní stanice. Důležitým mezníkem v životě obce byla „dobrovolná“ integrace s dalšími obcemi pod společný MNV Pavlovice u Př. v r. 1974. Obec se opět osamostatnila až po komunálních volbách v roce 1990. V současnosti má obec vybudovanou kanalizaci (ovšem bez ČOV), vodovod a veřejné osvětlení. Obec je kompletně plynofikována, má opravené chodníky a pečuje o veřejnou zeleň. Katastr obce má v současnosti výměru 533 ha.

 

Svoz odpadu v obci v r. 2016

Svoz komunálního odpadu probíhá každé sudé pondělí, tj. 5.1., 19.1. atd.
Svoz plastů probíhá každé liché pondělí, tj. 12.1., 26.1., 9.2., 23.2. .....
Svoz papíru a skla probíhá nepravidelně na telefonické objednání v nejbližším svozovém dni.

Fulltextové vyhledávání

27. 3. Dita

Zítra: Soňa

Vesnice Ol. kraje 2013

Krátké video o obci

Zpravodaj Policie ČR
Ke stažení
 http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

Aktuální počasí

http://www.slunecno.cz/

Motivační citáty

"Mít koho milovat, je RODINA. Mít místo kam jít, je DOMOV. Mít obojí je POŽEHNÁNÍ."

http://www.motivacni-citaty.cz

Návštěvnost stránek

258950