Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Jednací řád .pdfVyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky, řády, pravidla -

na místních vyhláškách, řádech a pravidlech se pracuje a budou postupně aktualizovány.
Název vyhlášky Účinnost
Jednací řád ZO Hradčany 27.7.2023
Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010 o místním poplatku ze vstupného 1.1.2011
Organizační řád obce Hradčany 20.10.2008
Nařízení obce Hradčany č. 1/2015-tržní řád 22.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2023- o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 -stanovení místního poplatku za komunální odpad 1.1.2024
Provozní a návštěvní řád areálu 1.1.2016

 

Návštěvnost stránek

411341