Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Hasiči informují

Datum konání: 16. 5. 2022

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje tímto upozorňuje občany na nebezpečí používání otevřeného ohně ve volné přírodě a zdůrazňuje základní pravidla manipulace s ním! Vzhledem k blížícímu se pěknému počasí se dá předpokládat zahájení grilovací sezóny a s tím související zvýšený počet požárů, které mnohdy napáchají nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody, v horším případě pak újmy na zdraví. Pamatujte zejména na vhodný výběr místa rozdělání ohně, bezpečné oddělení ohniště od okolí, nepoužívat při rozdělávání ohně vysoce hořlavé látky a nenechávat oheň nikdy bez dozoru. Používáte-li gril na balkoně, dávejte pozor na odletující jiskry, kouř a zplodiny, které mohou způsobit požár nebo obtěžovat sousedy. Vymkne-li se vám přes veškerou opatrnost situace kontrole, volejte hasiče nejlépe prostřednictvím tísňové linky 150, popř.112.

istockphoto-802869634-170667a.jpg


Autor: I.Mik Publikováno 23. 4. 2022 17:07

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 12. 5. 2022

Ve čtvrtek 12.května 2022 se od 18 hodin koná v sále obecního úřadu letošní 3.veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Hradčany_PR_znak[9][1].png


Autor: I.Mik Publikováno 7. 5. 2022 20:37

Pálení s rozumem

Datum konání: 12. 5. 2022

Hasiči radí, jak se chovat při pálení klestí. Pokud se rozhodnete pálit klestí na zahradě či jinde v přírodě, nečiňte tak za silného větru nebo v období extrémního sucha. Biologický odpad spalujte v ohništi, které je bezpečně oddělené od okolního prostředí např.kameny či pískem. Pálíte-li klestí v přírodě, tak oheň rozdělávejte alespoň 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň neroznášejte po okolí. Mějte vždy připravený dostatek hasících prostředků pro případ, že by se oheň vymknul kontrole. Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru a důkladně jej uhaste buď zalitím vodou nebo zasypáním zeminou. V případě velkého množství odpadu je nutné po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolovat. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit HZS kraje. I občanům doporučujeme, aby pálení hlásili na webových stránkách hasičů. Závěrem hasiči upozorňují, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno!!! 

758x514_0l5WEh.jpg


Autor: I.Mik Publikováno 23. 4. 2022 17:19

Zájezd do Kroměříže

Datum konání: 7. 5. 2022

V sobotu 7.května 2022 pořádá místní zahrádkářský spolek zájezd na prodejní výstavu Floria do Kroměříže. Odjezd autobusu bude v 8 hodin od autobusové zastávky v Hradčanech, v 9 hodin je na programu prohlídka zámku v Holešově a na 15.hodinu je naplánován odjezd domů. V ceně zájezdu jsou vstupenky o zámku, na výstavu a autobus. Pro zahrádkáře a jejich rodinné příslušníky je cena 150 Kč, pro ostatní je cena 250 Kč. Objednat se můžete na tel. 774 032 512 nebo 777 695 652.

dahlia-flowers.png


Autor: I.Mik Publikováno 26. 4. 2022 11:25

Obecní rozhlas

Datum konání: 5. 5. 2022

Vážení občané, tímto vám sdělujeme, že ve středu 4.května neproběhlo žádné hlášení místního rozhlasu. Došlo ale k tomu, že se jiná obec napojila na naši frekvenci a tak to, co jste útržkovitě slyšeli, bylo hlášení odjinud. V současné době již pracujeme na nápravě tohoto problému. Děkuji za pochopení.

mistni-rozhlas.png


Autor: B.Mik Publikováno 5. 5. 2022 8:16

Letní brigáda na obci

Datum konání: 4. 5. 2022

Obec Hradčany nabízí jako každým rokem v době letních prázdnin brigádu místním studentům starším 15 let. Jedná se zejména o péči o zeleň a úklid obce. Zájemci se mohou již nyní hlásit na obecním úřadě, brigáda začne 11.července.

koko.jpg


Autor: I.Mik Publikováno 26. 5. 2022 10:16

Pedikúra

Datum konání: 4. 5. 2022

Obec Hradčany otevírá ve čtvrtek 12.května pedikúru na Centru společenského života. Objednávat se můžete prozatím na telefon starostky 777 508 649.

slu_pedi.jpg


Autor: I.Mik Publikováno 3. 5. 2022 8:14

Pojízdná prodejna Rosnička

Datum konání: 4. 5. 2022

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve středu  4.května v 15.15 hod na obvyklé místo a bude prodávat sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

drogerie_1.jpg


Autor: I.Mik Publikováno 3. 5. 2022 8:05

Změna v prodejně potravin

Datum konání: 3. 5. 2022

Místní prodejna potravin bude mít od měsíce května novou prodejní dobu. Změna spočívá v ranní otevírací době, kdy od pondělí do pátku bude ráno otevřeno vždy už od 5.30 hodin, v sobotu jako doposud od 7 hodin. Další změnou je zrušený odpolední prodej v úterý. 

kosik-potraviny-1.jpg


Autor: I.Mik Publikováno 3. 5. 2022 8:10

Zápis dětí do MŠ Bezuchov

Datum konání: 3. 5. 2022 - 4. 5. 2022

Mateřská škola Bezuchov tímto oznamuje, že ve dnech 3. a 4.května 2022 v době od 10 do 11.30 hodin proběhne zápis dětí na školní rok 2022/2023 a také se uskuteční dny otevřených dveří. K zápisu je třeba doložit žádost, evidenční list, vyjádření lékaře (na evidenčním listu) a prostou kopii rodného listu. Na všech výše zmíněných dokumentech nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce dítěte. Veškeré tyto doklady poté dodejte do MŠ poštou nebo datovou schránkou (uživatelské jméno: 25r6v3), také lze vše zaslat emailem s elektronickým podpisem (nelze však poslat pouze jako prostý email) a poslední možností je předat vše osobně. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnce v MŠ, na webových stránkách MŠ a na vývěsní tabuli Obce Bezuchov, a to po dobu 15 dnů. Toto registrační číslo rodič obdrží po zaslání žádosti na mail. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. Pravidla k zápisu pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena ředitelkou MŠ a tato kritéria, stejně tak jako přihláška a ostatní tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školky. Vedení MŠ také oznamuje, že k zápisu si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR (podle paragrafu 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR (,,uprchlíci") a místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 6.června 2022. 

děti.jpg


Autor: I.Mik Publikováno 23. 4. 2022 16:27


Návštěvnost stránek

348080