Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky, řády, pravidla

Název vyhlášky Účinnost
Jednací řád ZO Hradčany.doc 12.12.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010 o místním poplatku ze psů 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010 o místním poplatku ze vstupného 1.1.2011
Organizační řád obce Hradčany 20.10.2008
Nařízení obce Hradčany č. 1/2015.pdf-tržní řád 22.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015-stanovení systému shromažďování odpadu 7.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015.pdf-stanovení místního poplatku za komunální odpad 1.1.2016 

Usnesení zastupitelstva do 31. 12. 2015

2015

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 10/2015

Usnesení zastupitelstva obce č. 11/2015

2014

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2014

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2014

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2014

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2014

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2014

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2014

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2014

2013

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2013

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2013

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2013

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2013

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2013

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2013

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2013

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2013

2012

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2012

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2012
Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2012
Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2012
Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2012
Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2012
Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2012
Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2012

2011

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/11 ze dne 12.12.2011

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/11 ze dne 20.9.2011

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/11 ze dne 5.8.2011

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/11 ze dne 13.6.2011

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/11 ze dne 30.3.2011

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/11 ze dne 27.1.2011

2010

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 10/10 ze dne 21.12.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/10 ze dne 8.12.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/10 ze dne 6.11.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/10 ze dne 14.10.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/10 ze dne 25.9.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/10 ze dne 4.6.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/10 ze dne 7.5.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/10 ze dne 29.3.2010

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/10 ze dne 13.1.2010

2009

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/09 ze dne 9.2.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/09 ze dne 9.3.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/09 ze dne 30.3.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/09 ze dne 11.5.2009 

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/09 ze dne 27.5.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/09 ze dne 25.6.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/09 ze dne 23.9.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/08 ze dne 12.10.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/09 ze dne 10.12.2009

Usnesení zastupitelstva obce č. 10/09 ze dne 21.12.2009

2008

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/08 ze dne 29.1.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/08 ze dne 25.3.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/08 ze dne 1.4.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/08 ze dne 8.4.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/08 ze dne 23.5.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/08 ze dne 15.8.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/08 ze dne 20.10.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/08 ze dne 12.12.2008

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/08 ze dne 29.12.2008

2007

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/07 ze dne 5.1.2007

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/07 ze dne 16.3.2007

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/07 ze dne 27.6.2007

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/07 ze dne 25.9.2007

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/07 ze dne 29.11.2007

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/07 ze dne 28.12.2007

2006

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/06 ze dne 3.3.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/06 ze dne 20.4.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/06 ze dne 12.6.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/06 ze dne 18.8.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/06 ze dne 13.10.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/06 ze dne 30.10.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/06 ze dne 17.11.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/06 ze dne 12.12.2006

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/06 ze dne 28.12.2006

2005

Název usnesení

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/05 ze dne 4.3.2005

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/05 ze dne 16.5.2005

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/05 ze dne 7.6.2005

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/05 ze dne 24.6.2005

Usnesení zastupitelstva obce č. 5/05 ze dne 8.8.2005

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/05 ze dne 27.10.2005

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/05 ze dne 16.12.2005

Návštěvnost stránek

262416