Hradčany Hradčany mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní vyhlášky, řády, pravidla

Místní vyhlášky, řády, pravidla

Místní vyhlášky

Účinnost

Jednací řád ZO Hradčany.doc 12.12.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010 o místním poplatku ze vstupného

1.1.2011

Organizační řád obce Hradčany

20.10.2008

Nařízení obce Hradčany č. 1/2015.pdf-tržní řád

22.4.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015-stanovení systému shromažďování odpadu

7.4.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015.pdf-stanovení místního poplatku za komunální odpad

1.1.2016 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

 

Svoz odpadu v obci v r. 2016

Svoz komunálního odpadu probíhá každé sudé pondělí, tj. 5.1., 19.1. atd.
Svoz plastů probíhá každé liché pondělí, tj. 12.1., 26.1., 9.2., 23.2. .....
Svoz papíru a skla probíhá nepravidelně na telefonické objednání v nejbližším svozovém dni.

Fulltextové vyhledávání

27. 3. Dita

Zítra: Soňa

Vesnice Ol. kraje 2013

Krátké video o obci

Zpravodaj Policie ČR
Ke stažení
 http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

Aktuální počasí

http://www.slunecno.cz/

Motivační citáty

"Mít koho milovat, je RODINA. Mít místo kam jít, je DOMOV. Mít obojí je POŽEHNÁNÍ."

http://www.motivacni-citaty.cz

Návštěvnost stránek

258949