Vypůjční řád

MÍSTNÍ KNIHOVNY V OBCI HRADČANY

1. Uživateli se půjčují publikace po předložení čtenářského průkazu, který je nepřenosný, platí pouze pro jednu osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Čtenářský průkaz se předkládá ihned při vstupu do knihovny. Nemá-li uživatel průkaz sebou, není knihovník povinen ho obsloužit. Knihovník může v odůvodněných případech žádat průkaz totožnosti.

2. K zapůjčení drahých titulů (obrazové slovníky, encyklopedie, vybrané tituly naučné a krásné literatury) je uživatel povinen složit zálohu ve výši 100,-Kč, kterou získá zpět při vrácení nepoškozené publikace.

3. Jestliže uživatel žádá publikaci, kterou knihovna nemá ve fondu, zprostředkuje knihovna výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

4. Výpůjční doba publikací je 1 měsíc.

5. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, popřípadě žádat o vrácení publikací před uplynutím výpůjční lhůty (tituly cirkulačních fondů). Prodloužení měsíční výpůjční lhůty lze provést na žádost čtenáře o 1 měsíc.

6. Nevrátí-li čtenář půjčené publikace ve stanovené lhůtě, platí poplatky z prodlení a upomínky dle ceníku. Zůstanou-li upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení vypůjčených publikací ve spolupráci s právníkem. Veškeré výlohy pak hradí čtenář.

7. Uživatel je povinen nakládat s vypůjčenými publikacemi šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si publikace prohlédne a závady ihned nahlásí. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady, které je povinen knihovně uhradit.

8. Ceník za poskytované služby je vyvěšen v místní knihovně.

 

V Hradčanech 7.1.2008

výpůjční doba:

pondělí     17.00 - 19.00

čtvrtek      17.00 - 19.30

„Čtení je pro mysl, co je cvičení pro tělo.“


Návštěvnost stránek

018583
hradcany_knih_footer.png