Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradčany JPO V

 

Její zřízení je zákonnou povinností každé obce. Narozdíl od SDH a jiných spolků v obci je 9 členů jednotky povinno se na pokyn operačního střediska hasičů v kteroukoli denní či noční hodinu dostavit do zbrojnice a družstvo o zmenšeném početním stavu 3+1 (velitel, strojník a dva hasiči) se připravit k výjezdu. Následně pak dle svých možností a především vybavení provádějí záchranu osob, zvířat a majetku. Za tímto účelem jsou vybavováni obcí.

 

JSDH Hradčany tvoří 9 členů. Dle plánu pokrytí Olomouckého kraje jednotkami PO je zařazena do kategorie JPO V (jednotka s místní působností) a je jí přiděleno evidenční číslo 714 133.

  

K 10.1.2009 došlo ke změně velitele a doobsazení jednotky dle legislativních požadavků. Po odstěhování T. Otčenáška proběhla k 1.1.2011 další změna velitele.

  

Členové jednotky:

Velitel jednotky        Pavel Michálek

Velitel družstva       Stanislav Hradil

Velitel družstva       Klement Mader

Strojník                    Radek Koryčan

                                 Jakub dlouhý

Hasič                       Jaroslav Valentík

                                 Tomáš Kolava

                                 Lukáš Tomčík

                                 Pavel Tomčík

 

 

V rámci univerzálnosti mají všichni velitelé také osvědčení strojníků.

 

.

 

 

 

 

 

hradcany_sdh_footer.png