Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor nyní tvoří 35 členů, z toho 6 žen.

Dne 27. prosince 2008 byla výroční valná hromada sboru. Na této schůzi došlo k rok plánované výměně na pozici velitele sboru, kdy dosavadního velitele Pavla Tomčíka nahradil Tomáš Otčenášek. Výkonný orgán sboru – Výbor – byl schválen ve složení František Brázda, Stanislav Hradil, Pavel Michálek, Tomáš Otčenášek a Jaroslav Valentík.

 

  Ve zprávě starosty, pana Františka Brázdy, najdeme celou činnost sboru za minulý rok.

Jednalo se o akce jak na území obce, tak o akce mimo obec.

V obci se jednalo o údržbu svěřené techniky, úklid obce jako partner Centra pro rodinu Ráj, dále udržování prostor kolem hasičárny, jak v zimě, formou odhrnování sněhu, tak po zbytek roku úklidem chodníku.

Jako poděkování obci za možnost využívat obecní automobil Ford Transit provedli členové sboru nátěr budovy na Výletišti.

 

  Z kulturních akcí, pořádaných sborem, můžeme jmenovat tradiční vodění medvěda ve spolupráci s SK Hradčany. Dále se jednalo o 1. hasičský ples v novodobé historii sboru, kterým se podařilo navázat na tradici našich předků. Největší podíl na obnovení má Obec Hradčany, která v rámci výstavby budovy Občanské vybavenosti obce postavila kulturní sál.

Aktivní část roku završilo 25.10.2008 Pálení Masarykových vater, kdy se místní SDH připojilo k výzvě svého mateřského orgánu – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k obnovení léty zapomenuté tradice. Při této akci proběhl slavnostní pochod hasičů ve vycházkových stejnokrojích se dvěma vlajkonoši v čele, který následovala veřejnost s lampiony. Na místním hřišti byla pronesena slavnostní řeč a za doprovodu Státní hymny došlo k zapálení vatry. Večer pokračoval posezením u svařeného vína s hudebním doprovodem pana Jaroslava Školouda. Jemu sbor děkuje za kulturní vystoupení, SK Hradčany patří poděkování za poskytnuté zázemí.

 

   V roce 2009 uspořádal sbor 6.2. Hasičský ples. Tak jako loni, i letos hrála oblíbená kapela Big Mžik. 21. února proběhlo tradiční vodění medvěda. V průvodu se sešlo kolem 20 masek, což je, vzhledem k velikosti obce, hodně pozitivní číslo. Průvod doprovodil heligonkář Jaroslav Školoud, bubeník Petr Školoud, saxofonista Václav Brázda z Podolí a hráč na trubku Jan Šebesta z Bystřice p. H.

  

Mimo obec se sbor účastnil především hasičských soutěží. Na přelomu března a dubna se jednalo o soutěž, vyhlášenou svou náročností, Radslavskou přilbu. Zde se zúčastnili Lukáš Tomčík, Pavel Michálek a Stanislav Hradil za družstvo Pavlovice-Záhoří. Další členové tradičně pomohli s obsazením míst rozhodčích. Další soutěže hostily obce Pavlovice, kde se konal Pavlovské hebl, a netradiční soutěž Tučín.

 

Letos sbor plánuje opět účast na zmíněných soutěžích a rád by se zúčastnil noční soutěže ve Vítonicích.

Dále by rád navštívil s hasičskými veterány muzea v Ostravě a Čechách pod Kosířem.

V souvislosti s dokončením víceúčelového hřiště je naplánovaný na sobotu 20.6. Nohejbalový turnaj o pohár starosty sboru.

 

 

 

 

hradcany_sdh_footer.png