Hasiči Hradčany

   V současné době fungují v obci Hradčany dvě organizace, které působí na poli požární ochrany.

   Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Hradčany (SDH), což je občanské sdružení, organizační složka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Toto sdružení v naší obci pořádá kulturní akce, jako například Hasičský ples, masopustní průvod - vodění medvěda, Nohejbalový turnaj o pohár starosty SDH a Pálení Masarykových vater.

Dalšími akcemi je, ve spolupráci s Centrem pro rodinu Ráj, tradiční jarní úklid obce a ve spolupráci s SK Hradčany sběr železného šrotu. Sbor se také účastní soutěží v požárním sportu, pořádaných okolními sbory.

Dalšími činnostmi SDH, čímž se liší od ostatních o.s., je úkol vytipovávání nových členů Jednotky a jejich seznamování se se základy požární ochrany, hlavně prevence. Dalším podstatným úkolem SDH je dokumentace historie hasičstva.

 

   Druhou organizací je, na základě zákona o požární ochraně zřízená, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradčany (JSDH), která je organizační složkou obce. Tato zabezpečuje případný výjezd k mimořádné události (nejčastěji technická pomoc, např. čerpání vody, popř. požáry, ty však v katastru obce vznikají naštěstí nejčastěji na skládce bez ohrožení osob). Veškeré věcné prostředky (hadice, proudnice...), kterými disponuje, jsou majetkem obce.

 

   V praxi se činnosti obou spolků kryjí a doplňují. To vyplývá i z obsazení JSDH, z jejichž devíti členů je osm členů zároveň členy SDH. Pro zamezení kompetenčním sporům je velitelem obou organizací jedna osoba.

 

hradcany_sdh_footer.png